Wycieczka do Zamościa

22 czerwca 2017 r. członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie uczestniczyli w wycieczce do Zamościa.

To piękne miasto powstało w XVI w. , a jego założycielem był hetman wielki koronny Jan Zamoyski. Położone było przy głównym szklaku handlowym, co przyczyniło się do jego szybkiego rozwoju. Zamość zyskał miano Perły Renesansu, Padwy Północy oraz Miasta Idealnego.

W 1992 roku Stare Miasto Zamość zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachowało ponad 200 zabytków. Najważniejsze to Rynek Wielki z ratuszem, pod którym znajduje się Trasa Podziemna Oficyn Ratusza. Trasa ta przedstawia historię oraz obraz prac wykonanych w XX i XXI w. Kamienice otaczające rynek są zdobione bogactwem fryzów, płaskorzeźb i ornamentów.

Uczestnicy wycieczki podziwiając zachowane z dawnych lat piękno Zamościa zwiedzili:

– Trasę Podziemną Oficyn Ratusza,

– późnorenesansową synagogę

– kościół oo. Franciszkanów.

Dowiedzieliśmy się, że Zamość otoczony był murem z siedmioma bastionami. Do miasta można było wjechać przez trzy bramy:

– Bramę Szczebrzeską,

– Bramę Lwowską,

– Bramę Lubelską .

Około godziny 15.00 uczestnicy nabierali sił przy obiedzie w Restauracji „Klemens” w Szczebrzeszynie. Po obiedzie zwiedzaliśmy Muzeum Skarbów Ziemi i Morza oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł – wiatrak, w którym zgromadzono zabytkowe przedmioty codziennego użytku oraz kuźnię.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie rynku w Szczebrzeszynie.

Wycieczka była bardzo udana. Wszyscy uczestnicy w miłych nastrojach i pełni wrażeń powrócili do Staszowa.

 

Anna Krawiecka