LGD –owski OMNIBUS

LGD –owski OMNIBUS

konkurs na sprawność rozwiązywania krzyżówek, łamigłówek i rebusów

 

 1. 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” z siedzibą Parkowa 6, 28 – 200 Staszów
 2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Moja pasja. Realizacja działań wspierających pasje mieszkańców regionu poprzez organizację warsztatów, spotkań, konkursów z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego LGD „Białe Ługi”.
 3. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która do 31 lipca 2020 r. prześle na adres organizatora formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 regulaminu).
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w Staszowskim Ośrodku Kultury, ul. Parkowa 6.
 5. Uczestnicy konkursu otrzymają do rozwiązania zestaw krzyżówek, łamigłówek, rebusów itp. przygotowany przez organizatora. Na ich rozwiązanie otrzymają odpowiedni czas (60 minut). Uczestnicy nie mogą korzystać z własnych pomocy naukowych, smartfonów itp. Będą mieli do dyspozycji tylko kilka „Słowników krzyżówkowicza” zapewnionych przez Organizatora.
 6. Trzy pierwsze osoby, które oddadzą poprawnie rozwiązany zestaw łamigłówek otrzymają tytuł LGD – owski OMNIBUS. Jeśli uczestnikom nie uda się rozwiązać poprawnie wszystkich zadań w ciągu wyznaczonego czasu, komisja konkursowa powołana przez organizatora, wybierze trzy osoby, które najlepiej rozwiążą zestaw krzyżówkowy.
 7. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na spotkaniu podsumowującym projekt w dniu 24 września 2020 r. godz. 17.00 w Staszowskim Ośrodku Kultury.
 8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz przetwarzania ich w celu realizacji konkursu.
 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu.
 11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień jego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.