Spotkanie podsumowujące projekt pn. „Moja pasja…”

Spotkanie podsumowujące projekt pn. „MOJA PASJA.
Realizacja działań wspierających pasje mieszkańców regionu poprzez organizację warsztatów, spotkań, konkursów z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego LGD „Białe Ługi”.
 
W programie:
– wernisaż wystaw powarsztatowych: fotografia, kaligrafia,
– rozstrzygnięcie konkursu „LGDowski omnibus” oraz wręczenie nagród,
– losowanie nagród wśród osób, które nadesłały prawidłowe rozwiązania z broszury „LGDowskie szarady”
– słodki poczęstunek
 
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pt. MOJA PASJA. Realizacja działań wspierających pasję mieszkańców regionu poprzez organizację warsztatów, spotkań, konkursów z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego LGD „Białe Ługi” realizowana w ramach Projektu Grantowego „Działania promujące pasje mieszkańców”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.