Warsztaty z obsługi smartfona

15, 22 października, 5 listopada

I grupa – godz. 16.00 
II grupa – godz. 18.00

Uwaga! Zanim przyjdziecie na zajęcia zastanówcie się z czym macie największy kłopot, co Wam przysparza najwięcej problemów, czego dokładnie chcielibyście się nauczyć.
Zajęcia będą dostosowane do uczestników.