„Wspólnie poznajemy i działamy – międzypokoleniowe spotkania edukacyjne z wykorzystaniem potencjału Ziemi Świętokrzyskiej”

Zadanie przewiduje organizację szeregu zadań mających na celu edukację kulturalno-regionalną oraz integrację osób starszych i młodszych pokoleń poprzez wspólną realizację działań. Przedsięwzięcie zakłada:

– wizyta w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, zapoznanie się z  historią odmierzania upływu czasu poprzez wizytę w Muzeum Zegarów im. Przypkowskich w Jędrzejowie,

– przejazd kolejką wąskotorową „Ciuchcia Ponidzie”,

– zwiedzanie sanktuarium Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie,

– ognisko integracyjne,

– warsztaty manualne sospesso,

– warsztaty: tworzenie świec żelowych,

– warsztaty rękodzielnicze: tworzenie kwiatów z foamiranu. 

Operacja ma na celu aktywizację uczestników poprzez edukację regionalną oraz rękodzielnicze zajęcia warsztatowe. Przedsięwzięcie ma zintegrować uczestników oraz pobudzić do podejmowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć, sprzyjających wspólnemu spędzaniu czasu, rozmowom, wymianie doświadczeń, nawiązaniu znajomości, współdziałaniu w przyszłości przy realizacji podobnych przedsięwzięć.

Realizacja : wrzesień – listopad 2019

Dofinansowanie ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.