Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „TALENT” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 08 lipca 2020 r. (środa) o godz. 17.00 (pierwszy termin) lub o godz. 17.30 (drugi termin, w przypadku zbyt małej liczby członków) w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury, ul. Parkowa 6.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r.
5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
6. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu za 2019 r.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków

Liczymy na obecność – Zarząd SIT „Talent”

Uwaga:
– zebranie odbędzie się z zachowanie wszelkich wymogów sanitarnych
– w SOK obowiązuje noszenie maseczek
– prosimy zabrać ze sobą notes i długopis