Warsztaty fotograficzne

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Projektu Grantowego „Działania promujące pasje mieszkańców”

MOJA PASJA.
Realizacja działań wspierających pasję mieszkańców regionu poprzez organizację warsztatów, spotkań, konkursów z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego LGD „Białe Ługi”

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
dla poczatkujących oraz osób, które chcą ugruntować swoją wiedzę i umiejętności fotograficzne

pierwsze spotkanie 13 lipca br. (poniedziałek) godz. 17.00
sala klubowa Staszowskiego Ośrodka Kultury

Zapisy do 10 lipca br w siedzibie SIT „Talent” lub telefonicznie 15 864 41 12

Organizator – Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”
Partner – Staszowski Ośrodek Kultury

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Operacja pt. MOJA PASJA.
Realizacja działań wspierających pasję mieszkańców regionu poprzez organizację warsztatów, spotkań, konkursów z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego LGD „Białe Ługi” realizowana w ramach Projektu Grantowego „Działania promujące pasje mieszkańców”.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi