AKCJA KRZYŻÓWKOWA

 

  1. 1. Organizatorem „Akcji krzyżówkowej” jest Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” z siedzibą Parkowa 6, 28 – 200 Staszów
  2. „Akcja krzyżówkowa” jest organizowana w ramach projektu pt. „Moja pasja. Realizacja działań wspierających pasje mieszkańców regionu poprzez organizację warsztatów, spotkań, konkursów z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego LGD „Białe Ługi”.
  3. „Akcja krzyżówkowa” jest otwarta i skierowana do wszystkich osób, których pasją jest szaradziarstwo.
  4. „Akcja krzyżówkowa” polega na ułożeniu dowolnych krzyżówek, łamigłówek, rebusów. Hasło główne, będące rozwiązaniem danej szarady, musi dotyczyć obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Obszar LGD „Białe Ługi” obejmuje swym zasięgiem gminę Staszów, Daleszyce,  Chmielnik, Szydłów, Pierzchnicę, Bogorię, Raków. Obowiązuje całkowita dowolność – mogą to być krzyżówki tradycyjne,  panoramiczne, Jolki, Baśki,  z przymrużeniem oka, wirówki, wykreślanki, ukośniki, różnego rodzaju łamigłówki, rebusy itp.
  5. Ułożoną szaradę wraz z załączonym rozwiązaniem oraz z danymi autora ( imię i nazwisko, adres, nr tel.) należy dostarczyć do dnia 10 sierpnia 2020 r. do siedziby SIT „Talent”, ul. Parkowa 6 osobiście lub e-mailem na adres: biuro@sittalent.pl
  6. SIT wyda broszurę zawierającą nadesłane szarady, która zostanie rozkolportowana na terenie LGD „Białe Ługi”. Udział w „Akcji krzyżówkowej” jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację szarad wraz z podaniem  imienia i nazwiska pod swoją łamigłówką oraz do przetwarzania danych w celu realizacji akcji. Nadesłane szarady, jak też prawa autorskie przechodzą na własność SIT „Talent”.
  7. Rozwiązania zadań z broszury należy nadsyłać do siedziby SIT. Osoby, które nadeślą prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych. Losowanie odbędzie się podczas  spotkania podsumowującego projekt w dniu  24 września 2020 r. godz. 17.00  w Staszowskim Ośrodku Kultury.
  8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad akcji i postanowień jej regulaminu rozstrzyga Organizator.