Talentowy ogrodnik roku – wyniki

Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia komisji konkursu „Talentowy ogrodnik roku”

Protokół