Podstawy obsługi smartfonów

Już w piątek 20 stycznia warsztaty – podstawy obsługi smartfonów.
Kolejne zajęcia 10 lutego br.