WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zadanie zakłada realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym (pływanie) integrującym osoby w wieku 50+ oraz dzieci i młodzież.

Zajęcia odbywać się będą na pływalni Powiatowego Centrum Sportu w Staszowie w miesiącach maj – czerwiec.