WIELKA MOC. Organizacja koncertów słowno-muzycznych promujących historyczne zasoby dziedzictwa kulturowego na terenie objętym działaniem LGD „Białe Ługi”

 

Operacja zakłada organizację 6 koncertów słowno-muzycznych w obiektach historycznych i sakralnych wchodzących w zasoby dziedzictwa kulturowego LGD „Białe Ługi”. Poprzez to zadanie zakłada się promocję tych obiektów jako ważnych ze względu na kult religijny, lecz również znaczących punktów turystycznych. Zakłada się organizację koncertów z wykorzystaniem kompozycji muzycznych oraz słów ukazujących ich wartość historyczną i sakralną.

Koncerty organizowane będą w: Staszowskim Ośrodku Kultury oraz kościołach w Staszowie i Koniemłotach.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków UE w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Wielka moc. Organizacja koncertów słowno-muzycznych promujących historyczne zasoby dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym działaniem LGD BIAŁE ŁUGI” realizowana w ramach projektu grantowego pn. „Cykl imprez i wydarzeń kulturalnych wykorzystujących zasoby obszaru LGD Białe Ługi.