WSZĘDZIE RAZEM. Zajęcia aktywizujące i integrujące osoby starsze z młodszymi pokoleniami

Zadanie przewiduje organizację przedsięwzięcia przede wszystkim dla osób starszych z założeniem udziału dzieci i młodzieży w ramach  integracji:

– „Artystyczna wytwórczość z wiórków drewna osikowego” – warsztaty wykonywania ozdób i biżuterii z drzewa osikowego; warsztaty wyjazdowe w pracowni „Osikowa Dolina”,

– w drodze powrotnej uczestnicy pojadą na oddaloną o ok. 25 km Jasną Górę (Częstochowa). Uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia obiektu, modlitwy w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, zwiedzenia muzeów;

– wystawa – wernisaż wystawy prac powstałych podczas warsztatów.

Operacja ma na celu aktywizację uczestników, integrację, pobudzenie do podejmowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć, wspólne spędzanie czasu, rozmowy, wymianę doświadczeń, nawiązanie znajomości, współdziałania w przyszłości przy realizacji podobnych przedsięwzięć.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.