Nowa Kultura. Organizacja czasu wolnego poprzez realizację warsztatów, spotkań i lekcji edukacyjnych zachowujących dziedzictwo kulturowe terenu objętego działaniem LGD „Białe Ługi”.

Operacja zakłada organizację czasu wolnego mieszkańcom terenu objętego działanie LGD „Białe Ługi” poprzez organizację warsztatów, lekcji edukacyjnych, eventu edukacyjnego i spotkań

Zadanie zakłada:

1. Organizację akcji wielkanocnej

a) lekcje edukacyjne dotyczące tradycji wielkanocnych w regionie

b) organizację konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną zgodną z tradycją terenu objętego działaniem LGD „Białe Ługi”. Konkurs zostanie ogłoszony na 2 tygodnie przed Niedzielą Palmową na podstawie regulaminu. Trzyosobowa komisja dokona oceny zgłoszonych prac i wyłoni laureatów: I, II i III miejsca, ponadto przyzna wyróżnienia (pozostałym). Nagrody zostaną przyznane w formie bonów do realizacji w supermarkecie. Za przyznane miejsca i wyróżnienia przewidziane są nagrody rzeczowe. Podczas Niedzieli Palmowej w Rynku zostanie przygotowana wystawa palm, które wezmą udział w procesji palmowej.

c) warsztaty wielkanocne – realizacja 8 stoisk w Niedzielę Palmową w centrum miasta, gdzie wykonywane będą: pisanki wielkanocne, pierniki, kartki wielkanocne, palmy wielkanocne, figury wielkanocne, tradycyjne ludowe koszyki ze słomy, stroiki świąteczne; ponadto przygotowane będą warsztaty kulinarne – gotowanie żurku wielkanocnego wraz z degustacją; podczas niedzielnego wydarzenia wręczone zostaną dyplomy i nagrody (bony) za udział w konkursie na najładniejszą palmę wielkanocną; podczas  wydarzenia charakterystykę zadania, stoisk i konkursu prezentować będzie konferansjer.

3. Edukacja kulturalna

Zakłada się organizację warsztatów edukacyjnych w zakresie tradycji i sztuki z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego LGD „Białe Ługi”, a także warsztaty teatralne. W celu przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych niezbędny jest zakup materiałów Niezbędny jest zakup papieru (m.in. bibuła, papier, drut, sznurek, krepina, nożyczki, pistolet do klejenia, klej, pędzelki, farby). . Warsztaty realizowane będą w zakresie ozdób tradycyjnych, ozdób wielkanocnych, kwiatów z papieru itp.

4. Event edukacyjny – nastąpi realizacja warsztatów muzycznych, wykonywania biżuterii, dekorowania pierników, malowania, wykonywania kwiatów z papieru, warsztaty garncarskie, kulinarne. Do realizacji ww. warsztatów niezbędny jest zakup materiałów (m.in. zestawy do wykonywania biżuterii, dekoracji pierników, pierniki, artykuły do malowania, papier, pisaki, posypki spożywcze itp.). Materiały na warsztaty garncarskie i kulinarne zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie. Akcja odbędzie się w plenerze z wykorzystaniem nagłośnienia. Cały czas promowana będzie przez konferansjera, który będzie zachęcał przechodniów do udziału w warsztatach oraz przedstawiał charakterystykę całej operacji. Przedstawione zadania są zgodne z określonym w ogłoszeniu zakresem projektu grantowego. Realizacja wskazanych powyżej zadań wpłynie na proces promowania obszaru produktów i usług lokalnych poprzez edukację i działania aktywizujące do pożytecznego organizowania czasu wolnego z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego. Poszczególne zadania, warsztaty, konkurs, lekcje i konkurs na palmę wielkanocną bezpośrednio wpływają na zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

 Dofinansowano:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja  pt. „Nowa kultura. Organizacja czasu wolnego poprzez realizację warsztatów, spotkań i lekcji edukacyjnych zachowujących dziedzictwo kulturowe terenu objętego działaniem LGD „Białe Ługi””  realizowana w ramach Projektu Grantowego „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom poprzez cykl warsztatów, spotkań i szkoleń na obszarze LGD Białe Ługi”.