Talentowy kalendarz

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w partnerstwie ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury zakończyło realizację projektu pt. „MOJA PASJA. Realizacja działań wspierających pasję mieszkańców regionu poprzez organizację warsztatów, spotkań, konkursów z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego LGD „Białe Ługi. Powstał TALENTOWY KALENDARZ na 2021 rok, który zawiera zdjęcia wykonane podczas warsztatów fotograficznych zorganizowanych w ramach projektu. Kalendarze dostępne są w siedzibie SIT „Talent”. ul. Parkowa 6.