Warsztaty fotograficzne

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w partnerstwie ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury zakończyło realizację projektu pt. „MOJA PASJA. Realizacja działań wspierających pasję mieszkańców regionu poprzez organizację warsztatów, spotkań, konkursów z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego LGD „Białe Ługi. W ramach projektu zorganizowano warsztaty fotograficzne. Uczestniczyło w nich kilkanaście osób. Oto efekty ich pracy:

« z 8 »