Spotkanie z pielęgniarką Jolantą Kwiecjasz

„W maju i czerwcu gościliśmy w SIT „Talent” panią Jolantę Kwiecjasz – pielęgniarkę koordynującą Oddział Geriatrii szpitala w Staszowie jak również konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Pierwsze spotkanie dotyczyło tematyki „Jak zapewnić opiekę seniorom”. Uzyskałyśmy informacje jaką rolę pełnią ośrodki pomagające ludziom starszym, jak sobie radzić z opieką nad starszą lub niepełnosprawną osobą, gdzie szukać pomocy do opieki dla takiej osoby. Zapoznałyśmy się jak działa system wsparcia osób starszych w środowisku naszego zamieszkania. Była również mowa o aktywizacji, pielęgnacji i diecie. Dowiedziałyśmy się, że Oddział Geriatrii w staszowskim szpitalu jest jednym z dwóch działających na terenie woj. świętokrzyskiego.

Tematem drugiego spotkania była „Pierwsza Pomoc”. Pani Jola w sposób bardzo przystępny, krok po kroku, przedstawiła zasady podtrzymywania przez świadków zdarzenia funkcji życiowych poszkodowanego do czasu przyjazdu zespołu medycznego. Zapoznała nas m.in. co wchodzi w zakres pierwszej pomocy, w jakiej kolejności jej udzielać, jak wygląda pierwsza pomoc i długość jej trwania oraz na kogo prawo nakłada obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Bardzo dziękujemy za ciekawy i pouczający przekaz”.

Zosia Szemraj