Mój najpiękniejszy dzień w SIT „Talent”

Regulamin konkursu literackiego pod hasłem „Mój najpiękniejszy dzień w SIT „Talent”

– Organizatorem konkursu literackiego jest Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”

– Celem konkursu jest zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności

– Konkurs skierowany jest do wszystkich członków SIT „Talent”

– Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać dowolny utwór literacki (np. opowiadanie, wiersz, wspomnienie, relację itp.)  mówiący o najwspanialszym dniu spędzonym w SIT „Talent”. Przez 8 lat działalności  nasze stowarzyszenie było organizatorem licznych spotkań, wycieczek, warsztatów, imprez integracyjnych oraz różnych atrakcji, które zapadły zapewne w pamięci nie jednego „talentowicza”. Zachęcamy aby przypomnieć sobie te  najpiękniejsze chwile i przelać swoje wspomnienia na papier.

– Zgłaszane prace literackie nie mogą przekroczyć maksymalnej objętości 2 stron standardowego maszynopisu w formacie A4 lub 4 stron rękopisu w formacie A4. Praca powinna być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem.

– Pracę należy przesłać e-mailem na adres biuro@sittalent.pl. Istnieje również możliwość zrobienia zdjęcia i przesłania smsem na tel. 781 528 335.

– Termin nadsyłania prac konkursowych do 31.05.2020r.

– Komisja konkursowa przyzna nagrody: ZŁOTY, SREBRNY i BRĄZOWY TALENT  w dwóch kategoriach:

kat. I  – proza

kat. II –  poezja.

Ocenie podlegać będzie zgodność z regulaminem, twórczy charakter, poprawność stylistyczna i językowa, oryginalność.

– Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej SIT jak również zostanie podana informacja o uroczystym wręczeniu nagród laureatom.

– SIT zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, na stronach internetowych lub w inny sposób.

 – Nadesłane prace, jak też prawa autorskie przechodzą na własność SIT „Talent”.