EKOLAND zapraszamy na spotkania

Organizacja wydarzeń promujących działania ekologiczne

oraz przeciwdziałające zmianom klimatu

w Gminie Staszów – terenie objętym działaniem LGD “Białe Ługi”